Utomhuspedagogik

Mitt arbete som förskollärare är jag mycket ute i naturen med barnen. På min fritid är jag mycket ute och även på jobbet och det trivs jag mycket med. Jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen som liten var jag mycket ute med familjen. När jag fick egen familj har jag varit ute mycket med mina barn.

För barn som vitsas på förskolan och som är ute mycket lär det sig grovmotorik att ta sig fram på ojämnt underlag. De aktiviteter som man gör inne kan man även göra ute så vi tar med oss tex lego, spel, pussel, böcker, papper, pennor mm ut.

Närmiljön när barnen utforskar den så använder de alla sina sinnen och de får leka i olika miljöer. Leken är en viktig del av barns liv och det sociala samapelet mellan barn. När barnen leker utomhus så tränar de upp sin fantasi, kreativitet och de rör sig mycket i sin utomhuslek.